మేలుకో రైతన్న మేలుకో Song Lyrics || Software Sudheer Meluko Raithanna Song Lyrics

Software Sudheer Meluko Raithanna Song Lyrics

 

Software Sudheer is an Upcoming Telugu movie. Comedian Sudigaali Sudheer is famous for his screen presence on TV shows like Dhee, Pove Pora, Jabardast, etc. Sudigali Sudheer debuting in TFI with Software Sudheer movie.

Along with Sudheer, Dhanya Balakrishna Playing the lead role in the film. Software Sudheer movie is directed by P Rajasekhar Reddy and produced by k.Sekhar Raju under the Sekhara art creation banner.

 

Gaddar Meluko Raithanna Meluko Song Lyrics in Telugu

In Software Sudheer there a crucial song which changes the face of the movie. The SongMeluko Raithanna Meluko written by Gaddar.

software Sudheer movie  Meluko Raitanna Meluko Gaddar Song Lyrics in Telugu

 

పల్లవి: మేలుకో రైతన్న మేలుకో … కోలుకో రైతన్న కోలుకో….జల్దిజల్
మేలుకో రైతన్న మేలుకో బిరబిరబిర

శోకాలులేనట్టి లోకాన్ని నిర్మిద్దాం… మేలుకో …. అ ……
మేలుకో రైతన్న మేలుకో ….. కోలుకో రైతన్న కోలుకో బిరబిరబిర ….

Getup…Hurry Up ..Run..Run

దుక్కిలో మొక్కైనోడా, మొక్కకు కొమ్మైనోడా, కొమ్మకు పూలైనోడా , పూలకు పండ్లైనోడా , పండ్లకు నోచుకోక నిలువునెండిపోయినోడ

మేలుకో…ఓహో …. మేలుకో రైతన్న మేలుకో ….. .జల్దిజల్.. కోలుకో రైతన్న కోలుకో

దక్కన దారిలో.. దక్కన దారిలో…
పుట్లకొద్ది పండించి పూటకుజస్తీమిరో……. దక్కన దారిలో…
మేలుకో …….

కుండ్లవనం నరికి నరికి .. పండ్ల వనం జేసినోడ , భూమిని తలకిందజేసి బువ్వ పంచిపెట్టినోడ,
ఇంతను అంతజేసి గింతకన్ననోచనోడ…. మేలుకో
దక్కన దారిలో.. దక్కన దారిలో, పగడాల పంటదీసి పస్తులు వంటీమిరో దక్కన దారిలో,
దక్కన దారిలో,దక్కన దారిలో, దోసెడు రక్తమ్ కొలిసి పిడికెడుదింటీమిరో దక్కన దారిలో …

(Song lyrics in English also available scroll down)…

Song Details:

SONG: MEELUKO RAITHANNA MELUKO

SINGER: GADDAR

WRITER: GADDAR

MUSIC: BHEEMS CECIROLEO

MOVIE: SOFTWARE SUDHEER

 

Watch & Listen to Gaddar “Meeluko Raithanaa Meluko song from Software Sudheer movie”

 

meluo raitnna meluko song sung by Gaddar and music composed by Bheems

 

 

You can Download “Meluko Raithanna Meluko Song MP3.

 

Software Sudheer “Meluko Raithanna Meluko” Songs Lyrics in English

Meluko raithanna meluko… koluko raithanna koluko…Jaldijal
Meluko raithanna meluko… Birabirabira

Sokaalulenatti lokaanni nirmiddham meluko…aa…
Meluko raithanna meluko….koluko raithanna koluko… Birabirabira….

Getup…Hurry up… Run… Run

Dhukkilo mokkainodaa, Mokkaku kommainodaa, kommaku poolainodaa, Poolaku Pandlainoda..

Pandlaku nochukoka niluvuNendipoyinoda

Meluko…oho..Meluko raitanna meluko…

Jaldijal…Koluko raitanna koluko..

Dhakkana Dhaarilo… Dhakkana Dhaarilo…

Putlakoddhi pandinchi pootakujasteemiro…dhakkana dhaarilo…
Meluko….

Kundlavanam Nariki Nariki..Pandla vanam jesinoda, Bhoomini Thalakindhajesi Buvva panchipettinoda, inthanu anthajesi ginthakanna nochanoda…Meluko

Dhakkana dhaarilo.. dhakkana dhaarilo,

pagadaala pantadhisi pasthulu vantimiro Dhakkana dhaarilo, dhakkana dhaarilo,

dhosedu raktham kolisi pidikedudhinteemiro Dhakkana dhaarilo…

 

Watch Software Sudheer Movie Official Teaser

Software Sudheer Cast & Crew:

Star Cast: Sudigali Sudheer, Dhanya Balakkrishna
Sayaji Shinde
Nassar
Posani Krishna Murali
Siva Prasad
Producer: Sekhar Raju
Music: Bheems Ceciroleo
Director: Rajasekhar

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *